Eestis isejuhtivate sõidukite tehnoloogiat arendav ja robotkullereid tootev Cleveron Mobility AS soovib lähiajal korraldada aktsiate esmase avaliku pakkumise ning noteerida aktsiad Nasdaq Tallinn AS-i poolt opereeritavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North.

Cleveron Mobility AS on välja kasvanud pakiautomaatide ülemaailmsest innovatsiooniliidrist Cleveron AS-ist. Cleveron Mobility eesmärk on sarnane, mida Cleveron on teinud pakiautomaatidega – laieneda suureneva e-kaubandusega osakaaluga linnadesse üle maailma ja muuta robotkullerid osaks igapäevasest pakkide kättetoimetamisest.

Pakkumise korraldamisega soovib Cleveron Mobility võimaldada Eesti investoritel panustada kodumaisel teadus- ja arendustööl põhineva tehnoloogia ja isejuhtiva sõiduki edusse. Avaliku pakkumisega kaasatava kapitali maht on kuni 5 miljonit eurot. Vähemalt 100 000 eurot investeerida soovivatel professionaalsetel investoritel on võimalus osa võtta eraldi kinnisest suunatud pakkumisest. Avalik pakkumine saab olema suunatud ainult Eesti investoritele.

Cleveron Mobility juhatuse esimees Arno Küti sõnul kaastakse raha suures osas tarkvaraarenduseks ning robotkulleritele liikluseeskirjade n-ö selgeks õpetamiseks. „Kinnistel territooriumitel, näiteks lennujaamad ja logistikakeskused, on robotkuller võimeline täisautonoomselt sõitma juba praegu. Järgmine etapp on avalikel teedel saavutada vähemalt 90-protsendiline autonoomsus, kus isejuhtivate sõidukite teleoperaatoril on tarvis sekkuda vaid erijuhtudel,” lisas Kütt.

Cleveron Mobility juhatusse kuuluvad Arno Kütt (juhatuse esimees), Tiia Toom (operatsioonide juht) ja Sander Sebastian Agur (tegevjuht).

Täiendavat informatsiooni leiab Cleveron Mobility investorlehelt https://cleveronmobility.com/et/investor/.

 

Antud teade kujutab endast Cleveron Mobility AS-i aktsiate reklaami ega ole käsitletav soovitusena või üleskutsena aktsiaid osta või märkida. Emitendi ärinimi on Cleveron Mobility AS ja see on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 16472103. Enne kui potentsiaalne investor teeb investeerimisotsuse (kas märkida Cleveron Mobility AS-i aktsiaid või mitte), peab ta lugema läbi ametlikus ettevõtte kirjelduses sisalduva informatsiooni. Cleveron Mobility AS-i aktsiate avalik pakkumine viiakse läbi üksnes Eestis juhindudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 („Prospektimäärus“) artikli 3 lõike 2 punktis b) ja Eesti Vabariigi väärtpaberituruseaduse („VPTS“) paragrahvi 15 lõikes 1 sätestatust, mille kohaselt ei pea avalikustama avaliku pakkumise prospekti juhul, kui väärtpaberite avaliku pakkumise koguväärtus on kuni 5 miljonit eurot väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul. Cleveron Mobility AS-i aktsiaid ei pakuta üheski teises jurisdiktsioonis. Emitent ei ole astunud ega kavatse astuda ühtegi sammu aktsiate, pakkumise või ettevõtte kirjelduse registreerimiseks või ettevõtte kirjelduse või aktsiate levitamise lubamiseks mis tahes jurisdiktsioonis peale Eesti.