Autonoomsete robotkullerite tootja Cleveron Mobility esitas Tallinna börsile taotluse aktsiate avalikuks kauplemiseks

Eestis isejuhtivate sõidukite tehnoloogiat arendav ja mehitamata robotkullereid tootev Cleveron Mobility AS esitas täna Nasdaq Tallinn AS-ile ettevõtte kirjelduse aktsiate avalikuks pakkumiseks ja mitmepoolses kauplemissüsteemis First North kauplemisele võtmiseks.

Cleveron Mobility AS on välja kasvanud pakiautomaatide ülemaailmsest innovatsiooniliidrist Cleveron AS-ist. Cleveron Mobility eesmärk on sarnane, mida Cleveron on teinud pakiautomaatidega – laieneda suureneva e-kaubandusega osakaaluga linnadesse üle maailma ja muuta robotkullerid osaks igapäevasest pakkide kättetoimetamisest.

Pakkumise korraldamisega soovib Cleveron Mobility võimaldada Eesti investoritel saada osa  kodumaisel teadus- ja arendustööl põhineva tehnoloogia ja isejuhtiva sõiduki edust. 

Avaliku pakkumisega kaasatava kapitali maht on kuni 5 miljonit eurot. Vähemalt 100 000 eurot investeerida soovivatel investoritel on võimalus osa võtta eraldi kinnisest suunatud pakkumisest.

Cleveron AS on aastatel 2017-2021 investeerinud robotkullerite toote- ja tarkvaraarendusse 7 miljonit eurot. Robotkuller on turuvalmis ja võimeline kinnistel territooriumitel sõitma 100 protsenti autonoomselt. Avalikel teedel suudab mehitamata robotkuller liigelda kaugjuhi toel. Kaasatava kapitali kavatseb ettevõte suunata peamiselt tarkvaraarendusse, et saavutada ka avalikel teedel üle 90-protsendiline autonoomsus.

Cleveron Mobility juhatuse esimehe Arno Küti sõnul põhineb pakkide kättetoimetamise tulevik autonoomsetel lahendustel. „Üha suurenevad e-kaubanduse mahud on põhjustanud linnades üle maailma kullerauto juhtide nappuse. Selle tõttu pikenevad pakkide kättetoimetamise ajad, kasvavad pakiveo kulud ning fossiilkütustel sõitvad kaubikud suurendavad õhu- ja mürasaastet. Cleveron Mobility eesmärk on isejuhtivate sõidukitega muuta pakkide kättesaamine soodsamaks, mugavamaks ja kiiremaks ning säästa keskkonda,“ ütles Kütt.

„Soovime autonoomsete sõidukite valdkonnas olla eeskäijate hulgas ning saavutada turuliidri positsioon. Ettevõte keskendub lähiaastatel sõiduki arendamisele ja täiustamisele ning masstootmise alustamisele. Seetõttu ei ole Cleveron Mobility plaanis dividende maksta,“ lisas ta.

Cleveron Mobility robotkulleri tehnoloogia esimest Eestisisest pilootprojekti viiakse hetkel läbi Viljandi linnas koostöös DPD Eestiga. Läbirääkimised on käimas mitme koostöölepingu sõlmimiseks väljaspool Eestit ja pilootprojektide käivitamiseks. Ettevõte prognoosib, et selle aasta lõpuks on alustatud 5 rahvusvahelise pilootprojektiga, mille käigus on robotkullerid läbinud kokku 100 000 kilomeetrit. Järgmisel aastal on plaanis ületada robotkulleritega 1 miljon kilomeetri piir. Masstootmisega soovib Cleveron Mobility alustada 2024. aastal.

Cleveron Mobility isejuhtiv sõiduk on arendatud välja robotkullerina ja  on esimene omataoline Euroopas, millel on antud luba mehitamata sõita linnasisestel avalikel teedel. Vastavalt vajadusele saab robotit lihtsalt kohandada toidukaupade kohaletoimetamiseks, pakikulleriks või vajadusel isegi mobiilseks müügiautomaadiks. Isejuhtiv sõiduk on elektriline, liikleb avalikel    sõiduteedel kiirusega 25 km/h, kuid on võimeline kiirusteks kuni 50km/h ja töötab 5 kilomeetri raadiuses.

Cleveron Mobility eraldamine Cleveronist viidi lõpule selle aasta aprillis. Cleveron AS-i jagunemise käigus anti autonoomse sõiduki arendamisega seotud varad, kohustused ning intellektuaalsed omandid ja õigused Cleveron Mobility AS omandisse. Jagunemise tulemusena said kõik 15.03.2022 seisuga Cleveron AS aktsionärid Cleveron Mobility AS aktsionärideks aktsia asendussuhtega 1:100.

Cleveron Mobility juhatusse kuuluvad Arno Kütt (juhatuse esimees), Tiia Toom (operatsioonide juht) ja Sander Sebastian Agur (tegevjuht). 

Lisainfo:

https://cleveronmobility.com/, Arno Kütt, Cleveron Mobility juhatuse esimees, tel. 5036904, arno.kutt@clevon.com

Antud teade kujutab endast Cleveron Mobility AS-i aktsiate reklaami ega ole käsitletav soovitusena või üleskutsena aktsiaid osta või märkida. Emitendi ärinimi on Cleveron Mobility AS ja see on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 16472103. Enne kui potentsiaalne investor teeb investeerimisotsuse (kas märkida Cleveron Mobility AS-i aktsiaid või mitte), peab ta lugema läbi ametlikus ettevõtte kirjelduses sisalduva informatsiooni. Cleveron Mobility AS-i aktsiate avalik pakkumine viiakse läbi üksnes Eestis juhindudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 („Prospektimäärus“) artikli 3 lõike 2 punktis b) ja Eesti Vabariigi väärtpaberituruseaduse („VPTS“) paragrahvi 15 lõikes 1 sätestatust, mille kohaselt ei pea avalikustama avaliku pakkumise prospekti juhul, kui väärtpaberite avaliku pakkumise koguväärtus on kuni 5 miljonit eurot väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul. Cleveron Mobility AS-i aktsiaid ei pakuta üheski teises jurisdiktsioonis. Emitent ei ole astunud ega kavatse astuda ühtegi sammu aktsiate, pakkumise või ettevõtte kirjelduse registreerimiseks või ettevõtte kirjelduse või aktsiate levitamise lubamiseks mis tahes jurisdiktsioonis peale Eesti.