Clevon Investors AS (registrikood 16686123) tegi 31. märtsil 2023 Clevon AS-i olemasolevatele aktsionäridele vabatahtliku ülevõtmispakkumise nende aktsiate ülevõtmiseks, mille eesmärk on koondada Emitendi alla vähemalt 90% + 1 Clevoni kõigist aktsiatest (edaspidi Pakkumine). Pakkumist puudutav börsiteade ja Pakkumise teabedokument on kättesaadavad siin: Nasdaq.

Pakkumise avalikustamise järgselt laekusid Emitendile mitmed küsimused Clevoni aktsionäride poolt, kellele on Pakkumine adresseeritud. Samuti on mitmed arutelu teemad seoses Pakkumisega tõusetunud ka avalikus inforuumis.

Soovime esitada vastused meie hinnangul kõige levinumatele ja korduma kippuvatele Pakkumisega seotud küsimustele. Käesolevaid vastuseid küsimustele tuleb lugeda koos 31. märtsil 2023 avaldatud Pakkumise börsiteatega ja Pakkumise teabedokumendiga ning võimalike vastuolude korral tuleb lähtuda börsiteates ja teabedokumendis sätestatust. Kõik vastused küsimustele leiad meie Investoritele mõeldud lehelt.

Pakkumise periood  lõpeb 21. aprillil 2023 kell 16.00. Clevoni aktsionäridel on võimalik instruktsioone Pakkumise märkimiseks edastada kuni 21. aprilli 2023 kella 15:00-ni.