fbpx

Ohutus

Meie lähenemine ohutusele

Süsteemiohutus

Juurutame meie protsessidesse ISO 26262 ja ISO 21448 standardeid. Arendame efektiivset mittevastavuste käsitlemise süsteemi ja toote muudatuste juhtimist, et tuvastada ja lahendada õigeaegselt probleeme ning rakendada neile lahendusi. Rakendame levinud ISO standardeid oma tarkvara, riistvara ja sõiduki testimisel.

Reservkava

Oleme ehitanud sõidukisse hädapeatamise süsteemi, mis reageerib erinevatele juhtumitele. Jälgime sõidukit alati läbi kaugjuhtimise. Tarkvara arengu ja kõrgema autonoomsustaseme saavutamisega liigub rohkem vastutust operaatorilt tarkvarale. See võimaldab tarkvaral teha kiiremaid otsuseid, et ennetada ohuolukordi ja vähendada riske.

Valideerimine

Meie eesmärk on viia sõiduk vastavusse kõigi õigusaktide nõuetega riikides, kus me opereerime. Ettevõtte siseselt töötame välja robustset testimis- ja valideerimisprotsessi ning meetodeid, et kiirendada arendust läbi muudatuste. Avalikel teedel testimine ja klientide kasutusjuhtumid on meile väärtuslikud õppematerjalid, et täiustada sõiduki baasfunktsionaalsusi ja töökindlust.

Kokkupõrkekindlus

Meie sõiduk kasutab liitiumititanaataku tehnoloogia, mis ei plahvata ega põle. Tänu sellele tehnoloogiale on ohuolukordades väiksem risk ümbritsevatele inimestele ja veosele. Sõidukis puuduvad juhi ja reisija kohad, mistõttu puudub oht sõiduki operaatorile.

CLEVON-1-autonomous-platform-vehicle-on-test-track.webp
CLEVON-1-autonomous-delivery-vehicle-at-crosswalk.jpg

Tehnoloogia kõrval arendame ka seadusandlust

Autonoomsete sõidukite õiguslik raamistik peab käima tehnoloogia arenguga käsikäes. Clevon on Eestis üks meie valdkonna seadusandluse loomise eestvedajatest. Oleme ka Euroopa Liidu töögrupis, mis töötab välja autonoomsete sõidukite tehnilisi nõudeid.

Avalikel teedel sõitmise kogemus

Enne sõidukite suuremas mahus turule toomist, on oluline omada laiapõhjalist avalikel teedel sõitmise kogemust. Clevoni sõidukid on Eesti avalikel teedel liigelnud pea kolm aastat. Meie meeskonnal on kogemus vajalike lubade saamisel ja nõuetele vastavuse tagamisel, mis lihtsustab ka välisriikides sarnaste pilootprojektide käivitamist.

Soovid rohkem teada saada?

Meie lähenemine ohutusele

CLEVON-1-autonomous-platform-vehicle-on-test-track.webp

Süsteemiohutus

Juurutame meie protsessidesse ISO 26262 ja ISO 21448 standardeid. Arendame efektiivset mittevastavuste käsitlemise süsteemi ja toote muudatuste juhtimist, et tuvastada ja lahendada õigeaegselt probleeme ning rakendada neile lahendusi. Rakendame levinud ISO standardeid oma tarkvara, riistvara ja sõiduki testimisel.

Reservkava

Oleme ehitanud sõidukisse hädapeatamise süsteemi, mis reageerib erinevatele juhtumitele. Jälgime sõidukit alati läbi kaugjuhtimise. Tarkvara arengu ja kõrgema autonoomsustaseme saavutamisega liigub rohkem vastutust operaatorilt tarkvarale. See võimaldab tarkvaral teha kiiremaid otsuseid, et ennetada ohuolukordi ja vähendada riske.

CLEVON-1-autonomous-delivery-vehicle-at-crosswalk.jpg

Valideerimine

Meie eesmärk on viia sõiduk vastavusse kõigi õigusaktide nõuetega riikides, kus me opereerime. Ettevõtte siseselt töötame välja robustset testimis- ja valideerimisprotsessi ning meetodeid, et kiirendada arendust läbi muudatuste. Avalikel teedel testimine ja klientide kasutusjuhtumid on meile väärtuslikud õppematerjalid, et täiustada sõiduki baasfunktsionaalsusi ja töökindlust.

Kokkupõrkekindlus

Meie sõiduk kasutab liitiumititanaataku tehnoloogia, mis ei plahvata ega põle. Tänu sellele tehnoloogiale on ohuolukordades väiksem risk ümbritsevatele inimestele ja veosele. Sõidukis puuduvad juhi ja reisija kohad, mistõttu puudub oht sõiduki operaatorile.

Tehnoloogia kõrval arendame ka seadusandlust

Enne sõidukite suuremas mahus turule toomist, on oluline omada laiapõhjalist avalikel teedel sõitmise kogemust. Clevoni sõidukid on Eesti avalikel teedel liigelnud pea kolm aastat. Meie meeskonnal on kogemus vajalike lubade saamisel ja nõuetele vastavuse tagamisel, mis lihtsustab ka välisriikides sarnaste pilootprojektide käivitamist.

Avalikel teedel sõitmise kogemus

Enne sõidukite suuremas mahus turule toomist, on oluline omada laiapõhjalist avalikel teedel sõitmise kogemust. Clevoni sõidukid on Eesti avalikel teedel liigelnud pea kolm aastat. Meie meeskonnal on kogemus vajalike lubade saamisel ja nõuetele vastavuse tagamisel, mis lihtsustab ka välisriikides sarnaste pilootprojektide käivitamist.

Soovid rohkem teada saada?