fbpx

Investorile

Me ei ennusta tulevikku, me loome seda!

Investeeri pakkide kättetoimetamise tulevikku.​

Kauplemine Cleveron Mobility aktsiatega on alanud!

Märkimisperioodi tulemused.

Vastutuse välistus

See teave kujutab endast Cleveron Mobility AS-i aktsiate reklaami ega ole käsitletav soovitusena või üleskutsena aktsiaid osta või märkida. Emitendi ärinimi on Cleveron Mobility AS ja see on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 16472103. Enne kui potentsiaalne investor teeb investeerimisotsuse (kas märkida Cleveron Mobility AS-i aktsiaid või mitte), peab ta lugema läbi aktsiaseltsi ametlikus kirjelduses sisalduva informatsiooni. Cleveron Mobility AS-i aktsiate avalik pakkumine viiakse läbi üksnes Eestis juhindudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 („Prospektimäärus“) artikli 3 lõike 2 punktis b) ja Eesti Vabariigi väärtpaberituruseaduse (VPTS) paragrahvi 15 lõikes 1 sätestatust, mille kohaselt ei pea avalikustama avaliku pakkumise prospekti juhul, kui väärtpaberite avaliku pakkumise koguväärtus on kuni 5 miljonit eurot väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul. Cleveron Mobility AS-i aktsiaid ei pakuta üheski teises jurisdiktsioonis. Emitent ei ole astunud ega kavatse astuda ühtegi sammu aktsiate, pakkumise või ettevõtte kirjelduse registreerimiseks või ettevõtte kirjelduse või aktsiate levitamise lubamiseks mis tahes jurisdiktsioonis peale Eesti.

Ettevõtte Cleveron Mobility AS kirjeldus aktsiate avalikuks pakkumiseks ja First North mitmepoolses kauplemissüsteemis kauplemisele võtmiseks:

Ettevõtte kirjelduse lisad:

Pakkumise põhitingimused

Pakkumise tulemusel soovib Ettevõte kaasata kuni 5 miljonit eurot, emiteerides kuni 2 673 795 uut lihtaktsiat („Pakkumise Aktsiad“). Pakkumise tulemusel kaasatud vahendeid planeerib Ettevõte kasutada tehnoloogiaarenduseks ja muudeks äriarendusteks.

Pakkumise käigus pakutakse Pakkumise Aktsiaid Eesti jaeinvestoritele.

Pakkumise Aktsiate märkimisperiood algab 6. juunil 2022 kell 10:00 (Eesti aja järgi) ja lõpeb 17. juunil 2022 kell 16:00 (Eesti aja järgi) („Pakkumise Periood“), kui Pakkumist ei lükata edasi ega tühistata.

Pakkumise Aktsia märkimise eest tasutav hind („Pakkumise Hind“) on EUR 1,87 iga Pakkumise Aktsia kohta.

Pakkumise Aktsiaid märkida soovival investoril peab olema avatud väärtpaberikonto Nasdaq CSD Eesti filiaali kontohalduri juures ja ta peab esitama Pakkumise Perioodi jooksul Pakkumise Aktsiate märkimisekorralduse vastavalt Pakkumise tingimustele. Kontohaldurite nimekiri on leitav siin: https://nasdaqcsd.com/list-of-account-operators/.

Pakkumise eeldatav ajakava on järgmine:

6. juuni 2022 kell 10:00 (Eesti aeg)Pakkumise Periood algab
17. juuni 2022 kell 16:00 (Eesti aeg)Pakkumise Periood lõpeb
20. juunil 2022 või selle paikuPakkumise tulemuse väljakuulutamine
22. juunil 2022 või selle paikuPakkumisega seotud arvelduste tegemine
28. juunil 2022 või selle paiku

 

Esimene kauplemispäev alternatiivturul First North

Noteerimine ja kauplemisele lubamine

Ettevõte on esitanud Börsile taotluse kõigi Ettevõtte aktsiate, sh Pakkumise Aktsiate („Aktsiad“) kauplemisele lubamiseks alternatiivturul First North. Eeldatavalt algab Aktsiatega kauplemine 28. juunil 2022 või selle kuupäeva paiku.

ettevõttest

Cleveron Mobility on robootiliste pakiautomaatide tootjast Cleveronist välja kasvanud ettevõte. Cleveron Mobility tegeleb isejuhtivate sõidukite tehnoloogia arendamisega.

Ettevõtte eesmärk on muuta pakkide kättesaamine veel paindlikumaks, soodsamaks ja keskkonnasäästlikumaks.

Cleveron Mobilitys on üle 50 töötaja ja meeskond kasvab.

Ettevõtte võtmetöötajatel on kogemust kokku:

Isejuhtivate sõidukitega vabastame inimesed pakkide kättesaamisega seotud ajakulust ning muudame elukeskkonna linnades säästlikumaks.

mis probleemi me lahendame?

E-kaubanduse mahtude kiire kasv on põhjustanud:

1. Pakkide kättesaamise kallinemise

2. Pakkide kättesaamisega seotud ajakulu suurenemise

3. Kullerauto juhtide puuduse

4. Fossiilkütustel sõitvate kaubikute tõttu suurema õhu- ja mürasaaste

Viimase viie aastaga on e-kaubanduse turg globaalselt kasvanud pea poolteist korda. Prognoosid näitavad kiire kasvu püsimist ehk probleemid üha süvenevad.

Viimase miili tarne probleemide lahenduseks on autonoomsed ehk isejuhtivad sõidukid. Robotkullerid suudavad linnades toimetada pakid kohale oluliselt väiksemate tööjõukuludega, mitmeid kordi kiiremini ning null-emissiooniga.

18. mail toimunud demopäeval tutvustas Cleveron Mobility juhatuse esimees Arno Kütt ettevõtte poolt arendatud autonoomse sõiduki kasutusvõimalusi, edasisi arendus- ja kasvuplaane ning investoritelt rahakaasamiseks tehtavaid ettevalmistusi.

Aktsionäride kirjalike otsuste vastuvõtmine 06.06.2022

Robotkullerist

Autonoomne - esimene robotkuller Euroopas, millel on luba mehitamata sõita avalikel teedel üle Eesti.

Disainitud kauba linnasiseseks tarneks – robotkuller on kergekaaluline ja elektri jõul liikuv.

Modulaarne - vastavalt vajadusele saab robotit lihtsalt kohandada toidukaupade kohaletoimetamiseks, pakikulleriks või vajadusel isegi mobiilseks müügiautomaadiks.

Kiire ja efektiivne tarne - isejuhitav sõiduk liikleb sõiduteel kiirusega kuni 50 km/h ja töötab 5 kilomeetri raadiuses.

Turuvalmis - robotkulleri tehnoloogia on reaalses kasutuses Viljandi linnas koostöös DPD Eestiga. Lisandumas on uusi rahvusvaheliselt tegutsevaid koostööpartnereid.

Rohelisema tuleviku nimel

Tuleviku linnad on nutikad ja rohelised. Selleks on juba praegu linnades üle maailma kehtestatud madala- ja nullemissiooniga liiklustsoone. Sinna tavapärased kullerautod ligi ei pääse või kaasnevad sellega suured kulud.

Ainuüksi Euroopa linnades on sadu madala emissiooniga tsoone ning kümneid null-emissiooniga tsoone. Cleveron Mobility robotkullerid pääsevad pakke kätte toimetama aga ka nendes tsoonides, sest sõidavad täielikult elektri jõul.

Pikemas perspektiivis asendavad robotkullerid linnades fossiilkütustel sõitvad kaubikud ning pakivedamine muutub tundmatuseni, nagu muutus pakiautomaatidega pakkide saatmine tundmatuseni.

Korduma kippuvad küsimused

Cleveron Mobility robotkuller suudab kaugjuhi toel sõita avalikel teedel laitmatult. Kinnistel territooriumitel, nt lennujaamad, logistikakeskused jm, on robotkuller võimeline täisautonoomselt sõitma.

Järgmine etapp on avalikel teedel sõitmisel täisautonoomsuse lähedale jõudmine. Eesmärk on saavutada 90-protsendiline autonoomsus, kus sõidukite teleoperaatoril on tarvis sekkuda vaid erijuhtudel. Peamiselt selle eesmärgi täitmiseks on kavas suunata kaasatav kapital ja lähiajal arendusmeeskonda vähemalt kahekordistada.

Toote ehitame 100 protsenti ise. Me ei tee küll osasid komponente, nagu kaameraid ja akusid, aga kogu projekteerimistöö, sõidukite disaini ja tarkvara oleme ise arendanud.

Meie peamised eelised on kandevõime ja sõiduteel liiklemine. Meie robotkuller suudab kanda kuni 150 kilogrammi ning teha korraga vedusid 6 erinevasse sihtkohta ehk sarnaselt kaubaautole koostada logistilise ringi. Cleveron Mobility liikleb sõiduteel kiirusega kuni 50 km/h, mille tõttu on see ideaalne vahend linnasiseste tarnete tegemiseks ning ei ummista jalgteesid.

Cleveron Mobility sihib oma toodetega ülemaailmset turgu, millest on üks suuremaid USA turg. USA näitel tehtud analüüsid prognoosivad, et viimase miili tarne lahenduste turumaht kasvab 2027. aastaks peaaegu kahekordseks 200 miljardi dollarini. Autonoomsete ehk iseseisvate lahenduste turumaht kasvab aga veelgi kiiremini – aastaks 2028 ennustatakse viiekordset kasvu.

Eesti meediakajastused IPO perioodil

Juhtkond

Arno Kütt

Juhatuse esimees

Tiia Toom

Operatsioonide juht

Nõukogu

Peep Kuld

Nõukogu esimees

Indrek Oolup

Arti Kütt

Stanislav Ivanov

Ivar Siimar

Arvo Nõges